Pre en postnatale oefeningen

De begeleiding richt zich op de actieve vrouw tijdens en na de zwangerschap. Zwangerschapsbegeleiding kan bijdragen tot een bewustere beleving van de zwangerschap, meer vertrouwen in de bevalling en een vlotter herstel na de bevalling. De cursus bestaat hoofdzakelijk uit actieve lessen.

Prenatale oefeningen (vanaf 25 weken zwangerschap)

Deze oefeningen combineren zwangerschapsgym met de laatste kennis vanuit de bekkenfysiotherapie en bekkenbodemtherapie. Onder deskundige begeleiding wordt er tijdens de zwangerschap gewerkt aan de conditie, behoud van fitheid, mobiliteit en vitaliteit. De oefeningen helpen bekkenpijn en bekkenbodemklachten  te voorkomen.

Zwangerschapsgerelateerde klachten worden behandeld indien nodig. Aan de hand van houdingsoefeningen wordt er aandacht geschonken aan een stabiele en evenwichtige lichaamshouding. Bekkenoefeningen dragen bij aan de bewustwording van bekkenbodem. Conditieoefeningen, versterkende en versoepelende oefeningen voor de bekkenbodemspieren, bekkenspieren, rugspieren,… zorgen ervoor dat de zwangere fit en actief blijft. Relaxatieoefeningen, versoepelende oefeningen en ademhalingstechnieken dragen bij tot een evenwichtige beleving van de zwangerschap.

Tijdens de laatste lessen ter voorbereiding op de bevalling is ook de partner welkom. Er worden technieken aangeleerd om samen de weeën op te vangen. Dit door middel van ademhalingstechniek, partnermassage, ontspannende houdingen…. tijdens de baring.

Postnatale oefeningen

Vanaf de 4de week na de bevalling mag men starten met de oefeningen. De nadruk ligt op het versterken van de bekkenbodemspieren, de buikspieren en het verbeteren van de lichaamshouding. Er kan tijdens deze lessen gebruik worden gemaakt van fitnessapparatuur. Er kan individueel of in kleine groepjes geoefend worden. Bij specifieke problemen na de bevalling zoals bekkenklachten, bekkenbodemklachten, urineverlies, constipatie, … worden deze steeds behandeld.

Terugbetaling

Zwangerschapsbegeleiding wordt op voorschrift van de behandelende arts terugbetaald door de mutualiteit en/of hospitalisatieverzekering.