Bekkenbodemreëducatie

Bekkenbodemreëducatie is een therapie die ontwikkeld is om de spieren van de bekkenbodem te versterken of te relaxeren. De bekkenbodem bestaat uit een platte spierplaat die het bekken aan de achter-onderzijde afsluit en die de inwendige organen ondersteunt en op hun plaats houdt. Het bewust maken van en het aanleren van technieken om deze spieren; op het juiste moment en op de juiste manier op te spannen en te ontspannen; kan heel wat urine- en stoelgangproblemen oplossen.

Indicaties

 • Urologische problemen (bv urineverlies, blaasontstekingen,...)
 • Gynaecologische problemen (bv blaaszakking,...)
 • Gastro-enterologie (bv constipatie)
 • Sexuele dysfuncties (bv vaginisme)
 • Pijn (bv zwaartegevoel)

Behandeling

Via de diagnose op het voorschrift van de doorverwijzende arts en een grondige anamnese wordt een behandelplan opgesteld. Wanneer een patiënt de behandeling start wordt aan de hand van een inwendig onderzoek een evaluatie gemaakt van de status van de bekkenbodem.  

De samentrekking van de bekkenbodem wordt aan de hand van een internationale waardeschaal geëvalueerd naar kracht, uitputbaarheid en uithouding. Op basis daarvan wordt een therapieplan opgesteld.

De therapie bestaat uit drie blokken:

 • Bewustwording van de bekkenbodem
 • Training van de bekkenbodem
 • Automatiseren van het gebruik van de bekkenbodem in dagelijkse activiteiten

Het is een behandeling die mits een goede motivatie van de patiënt, goede samenwerking tussen therapeut en patiënt en het volgen van een individueel thuisprogramma tot zéér goede resultaten leiden.

Kinesitherapeutische behandeling

 • Bekkenbodemoefeningen onder manuele controle
 • Electrostimulatie: Dit is een techniek die gebruikt wordt bij onbewuste en/of verzwakte spieren enerzijds en anderzijds bij pijnbehandeling. Hierbij wordt via een electrode een aangepaste stroom toegepast op de bekkenbodem zodat deze samentrekt. Deze therapie mag niet als pijnlijk ervaren worden. De intensiteit wordt individueel aangepast.
 • Biofeedbacktraining: Dit is een training waarbij de patiënt actief moet oefenen via een computer gestuurd systeem en waarbij hij zichzelf kan controleren via een licht of geluidssignaal. Deze controle geldt zowel voor opspanning als relaxatie als de snelheid, de kracht en de uithouding van de contractie. Deze training is enkel mogelijk indien de patiënt over voldoende bewustwording en kracht beschikt. Het is een computergestuurd systeem waarin alle gegevens over de training worden bewaard en ten allen tijde kunnen opgevraagd worden om de evolutie van de bekkenbodem te evalueren.
 • Thuisprogramma: Bij de gehele therapie is het noodzakelijk dat de patiënt de aangeleerde oefeningen regelmatig thuis uitvoert.

Een goede thuistraining, zowel tijdens de therapieperiode als er na zijn van groot belang voor de resultaten en het behoud ervan.