Medische trainingstherapie

Medische trainingstherapie (MTT) is een wereldwijd erkend systeem in de revalidatie. De medische trainingstherapie stelt ons in staat om een individueel en efficiënte oefenprogramma samen te stellen voor patiënten met musculo-skeletale aandoeningen. De MTT wordt niet enkel gebruikt voor de behandeling van patiënten, maar ook in de preventie van overbelastingsletsels voor arbeiders en sporters. Ook in de geriatrie kan de medische trainingstherapie toegepast worden.

Medische Trainingstherapie:

  • Met MTT kan je elke oefening te doseren (tot 100 gram nauwkeurig) en aanpassen zodat deze oefeningen een optimaal effect hebben tijdens elke fase van het herstel. Zowel tijdens het stadium van de revalidatie als preventie van overbelastingletsels.
  • MTT geeft ons praktische richtlijnen om een efficiënt oefenprogramma op te stellen, gebaseerd op uw aandoening en het kinesitherapeutisch onderzoek.
  • MTT vereenvoudigd uw oefentherapie en werkt bijzonder motiverend.
  • Door de principes van de MTT toe te passen in de oefentherapie is er geen enkel gevaar voor overbelasting en overtraining.